تعریف مشتری های عمده و اختصاص درصد تخفیف به آنها
امکان فروش حضوری محصول و کسر از انبار بصورت آنلاین و اتصال دستگاه باکر خوان
تعریف کارت های هدیه و تخفیف برای مشتریان عمده و خرده
تعریف کارمندان مجموعه و ارائه پنل مدیریتی مختص کارمند
امکان چند فروشگاه سازی وب سایت و ارائه پنل مدیریتی مخصوص هر فروشگاه
دارای باشگاه مشتریان مخصوص مشتریان خرده / عمده
امکان تعریف اعتبار و خرید اعتباری خریداران عمده
گزارش های آماری جامع مدیران مجموعه
تعاریف جامع سیستمی (برند های / خصوصیات کالا و...)
اضافه و ویرایش گروه بندی محصولات بصورت داینامیکی